eOx TGV 950

TGV 950 מנקה רב עוצמה לשימוש תעשייתי 

מוצר זה פותח לשימוש תעשייתי לניקוי רכבות וקרונות יעילותו עולה  כאשר בא במגע עם מים חמים יעילות 

יעיל במגוון רחב של שימושים 

הסרת פולימרים בתעשיית השיש 

ניקוי מכלים תעשייתיים ,יעיל בהסרת שומנים צמחיים יבשים  

המוצר אינו דליק ,אינו רעיל  החומר אינו מכיל XI, 

אין לחומר השפעה שלילית כאשר בא במגע עם שמן ,,תומך בכל  מפרידי השמן הקיימים במפעלים  להסרת מסיר פיח מגלגלי המכונית , להסרת שומנים מכלי בישול ומטגנות ,מנדפים ונירוסטה .

הוראות שימוש  :

מומלץ להשתמש בחומר להסרת לכלוך קשה ,פיח ולכלוך דביק 

יעודו של החומר לחלק התחתון של הקטרים ​​ועגלות הרכבת, וכן לניקוי של בורות סיכה / בדיקה.

לדלל עד 1/4 עבור ניקוי רגיל 

ניתן לנקות  את פני השטח עם המוצר (מדולל) ומברשת בצורה הבאה .

יש לתת לחומר  לעבוד במשך 1 עד 3 דקות, לשטוף את פני השטח עם הרבה מים (או להשתמש במכונה בלחץ גבוה) אם יש צורך לחזור על פעולה בפעם השנייה

יישומים:

הסרת לכלוכים, שומנים גולמיים,

שומנים שונים ו“גריז“ מיוחד לרצפה ופני שטח שונים.

מיוחד לסימני גומי מלגזות.

אופן השימוש: מוכן לשימוש, אפשרות לדלל עד .1:4 להתיז מהחומר להבריש את פני השטח לחדירת החומר 

 )ידנית או באמצעות מכונת ניקוי(

המתן  מספר דקות 15) דקות לכתמי גומי מלגזות(

הסר את הלכלוך ושטוף במים.