eox bio mix

תיאור המוצר

מספר פריט:

אבקה ביולוגית יבשה המכילה מיליארדי מיקרואורגניזמים נבחרים

ואנזימים 'חופשיים' אשר פועלים באופן יעיל

לפרוק פסולת שמנונית ומוצקים שיפונו לניקוז.

מותאם למערכות במטבחים תעשייתיים ומפעלים לעיבוד מזון.

ביו מיקס מתאים לשימוש בכדי לטפל בכל סוגי הניקוזים, הכיורים ומערכת

צינורות ההולכה  מתאים לשימוש במוסדי ומטבחים מקצועיים ,אינו מכיל סולבנטיים או סודה קאוסטית . לטיפול בבורות ספיגה מסחריים, מפרדי שומנים במפעלים ,

לשימוש ביתי ניתן להשתמש בכמות קטנה לתחזוקה שוטפת כמו גם לשמירה על צנרת הולכת הביוב במקלחות

מנטרל ריחות  לא נעימים ושאריות מזון חיידקים .

מערכות ביוב.

אמבטיות השרייה לניקוי תבניות ,תנורים אמבטיות שטיפה .