eOx® Aircraft Hydraulic Fluid Remover

פריט מספר 3539

המוצר מאושר לשימוש  עלי -ידי airbus Boeing 

תכשיר להסרת נוזלים הידראוליים  הוא תערובת של חומרי ניקוי המבוססים על תרכובת שומנית אורגנית באמצעותה ניתן להסיר בקלות נוזלים הידראוליים. תכשיר זה איננו רעיל, איננו דליק, מתכלה וללא פוספטים. הוא מסווג כתכשיר שהכנתו איננה מסוכנת וכפועל יוצא מכך איננו נתון לחוקים החלים על טובין מסוכנים. תכשיר זה איננו מתחלב במהירות היות והוא  בעל הפרדה יוצאת דופן של שמן ומים.

יישום

A.H.F.R פותח במיוחד בכדי להסיר משקעי שמן הידראולי עקשנים ממכלי הדלק של כלי-טיס, אזור הגלגלים וכני הנחיתה.

יתרה מזו תכשיר זה מסיר שמנים וחומרי סיכה ומשקעי פחמן. מוצר זה מחליף מוצרים על בסיס כלור וחומרי ממס.

A.H.F.R הינו מוצר המוכן לשימוש ויש להשתמש בו בכל מקום ייעודי בכלי הטיס.

דרכי יישום: ניקוי כללי

יש לרסס את המוצר על פני השטח שיש לנקות. יש להמתין בין דקה עד 15 דקות על מנת שהתכשיר יבצע את עבודתו כראוי, וזאת בהתחשב בעובי שכבת השמן ההידראולי שיש לנקות.

יש להשתמש במברשת מתאימה בכדי שהתכשיר ייספג כראוי בלכלוך. שימוש במברשת שכזו יהפוך את תהליך הניקוי למהיר ויעיל בהרבה. לאחר מכן, שטוף באמצעות מים.

מומלץ מאוד לחזור על פעולה זו בכל כלי הטיס.

מוצר זה יצור שכבה אנטי-סטטית על מיכל הדלק כך שבפעם הבאה תופחת משמעותית הצמדות שמן הידראולי בדפנות מיכל הדלק. יתרה מזו, התכשיר יסיר לחלוטין כל שאריות של תכשיר הניקוי.

מפרט

נראות: צבע צהוב בהיר

משקל בטמפרטורה של 20 מעלות צלסיוס: + 0.87

מדד לחומציות:8> 6<

תכשיר A.H.F.R  נבדק על AMS – 1526 B  לפי הנחיות: SMI, Inc, Miami, Fl. U.S.A

סוגי אריזות: 

  • פח פלסטיק של 20 ליטר
  • תוף פלסטיק של 210 ליטר
  • מיכל של 1000 ליטר